Afronden op 2 decimalen excel


Als de cel Abijvoorbeeld 278bevat en u die waarde wilt afronden op twee decimalen , kunt u de volgende formule gebruiken: = AFRONDEN (A1; ). Informatie over getallen afronden (omhoog, omlaag, op een veelvoud of op significante cijfers) in Excel 2010. Wijzig het aantal decimalen dat in Excel wordt. Excel rekent met heel veel decimalen Bij de uitkomst toont het.

In cel Fwillen we de uitkomst afronden op decimalen ; In dit geval kunnen . Formules van Excel afronden met voorbeeld Excel bestand en handleiding. Wanneer de uitkomst van deze Excel formule op decimalen moet worden . In deze uitwerking wordt toegelicht hoe Excel met afronden om gaat. In cel Fwillen we de uitkomst afronden op decimalen ; In dit geval kunnen we de . Getallen afronden naar x decimalen. Dit komt omdat, ook al geeft slechts Excel decimalen weer, Excel rekening . In dit artikel ga ik je uitleggen hoe je getallen kunt afronden in Excel.

Stel je wilt het getal 1429afronden op decimalen. Ik moet gewoon alles achter de komma na decimalen verwijderen! In dit filmpje wordt gedemonstreerd hoe je in een Excel 20werkblad getallen op verschillende.

Afhankelijk welke ‘ afronding ‘ je gebruikt, zal excel gewoon achter de. Als je via celeigenschappen deze gewoon op decimalen hebt gezet, .


Sorry, comments are closed!