Filosofische praktijk


Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek . Als filosofisch practici helpen wij bezoekers een vragende denkhouding te ontwikkelen. Dit zet piekeren om in denken. Voor vragen over zingeving, liefde en werk.

Tarieven naar draagkracht.

Praktisch filosoof Hans Vonk over zijn studie, werk en de keuzes die hij maakte om zijn eigen filosofische praktijk te starten. De term staat echter voor iets heel alledaags, . Praktische problemen in filosofisch perspectief, Nederlandstalig academisch tijdschrift. Wil je verlost zijn van je probleem?

Een probleem wordt een kwestie die je kunt oplossen. Kwestie van inzicht en je eigen wijsheid aanspreken. Een filosoof geeft geen oplossingen of advies, maar helpt je door het stellen van relevante vragen met het ordenen van je .

Filosofische praktijk Diana Blanken. De discussie rondom de vraag of de filosofische praktijk psychotherapeutisch is of zou moeten. Bold filosofische praktijk organiseert filosofische cursussen gecombineerd met meditatie. Iedereen die een gesprekspartner zoekt om vragen uit te werken kan terecht in de filosofische praktijk. De gesprekken die worden gevoerd.

Ik ging mij bezig houden met filosofische praktijk : het leiden van socratische groepsgesprekken en het geven van individuele consulten. Elk leven heeft een eigen vorm. Voor vakkundig advies over uw bedrijfscultuur, bedrijfsvoering en. Wat is een filosofisch practicus? Hoe komt een filosofisch practicus met een cliënt tot de kern van de zaak?

De docent zal ingaan op de . Na voltooiing van de opleiding tot filosofisch practicus ben ik mijn praktijk De Verwondering in Amsterdam begonnen. Begeleiding van particulieren en organisaties bij bezinning. We komen allemaal in ons leven voor lastige vragen of problemen die geen simpel . Socratisch gesprek of moreel beraad over fundamentele .

Wat voor gesprekken voer je bij een filosofisch practicus? Met welke vragen kun je bij een filosofische praktijk aankloppen? Over hoe we onszelf zien en wat ons beweegt. Over wat van waarde is en diep raakt. Alleen, met een vriend of.

Bij de Spiegel kun je terecht met zingevingsvragen, levens- en loopbaanvragen. De Spiegel begeleidt eveneens bij . Marja Havermans voert individuele filosofische gesprekken op verschillende locaties in Den Bosch. Eveneens voor onderzoek en visievorming bij organisatie- en. Terwijl in Duitsland het initiatief van één persoon uitgroeide tot een vereniging voor filosofische praktijk ,was de filosofische .


Sorry, comments are closed!